We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Utjecaj na transferzalni sektor

Upravljanje rizicima

Klimatske promjene povećavaju rizik od pojave i intenziteta katastrofa. Zbog promjena količine oborina, vlažnosti i isparavanja u primarnoj proizvodnji pojavljuje se sve više štetnih organizama koji imaju direktan utjecaj na pojavu mikotoksina. Istraživanjem će se pratiti utjecaj štetnika na pojavu mikotoksina, te mogućnost sprječavanja istih čime bi se usmjerilo na umanjivanje ranjivosti i ublažavanje negativnih...