We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

ZAVRŠNA KONFERENCIJA projekta “Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu”

ZAVRŠNA KONFERENCIJA projekta “Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu”

Poštovani/a, s velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na ZAVRŠNU KONFERENCIJU projekta Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu, koju u Zadru organizira Sveučilište u Zadru u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine, 11:00 – 13:00 h Zgrada DHM Sveučilišta u Zadru...

PRIČA O ŽIVOTU JEDNOG KUKURUZA – RADIONICA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI O KRUŽNOM BIOGOSPODARSTVU I KLIMATSKIM PROMJENAMA

Autorice radionice: izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić i prof. dr. sc. Dijana Vican, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju U okviru aktivnosti projekta ˝Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu˝ nositelja Sveučilišta u Zadru u suradnji s projektnim partnerima Agronomskim fakultetom i Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu dana 7. rujna 2023....

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „PROIZVODNJA HRANE, BIOKOMPOZITA I BIOGORIVA IZ ŽITARICA U KRUŽNOM BIOGOSPODARSTVU“

Na Sveučilištu u Zadru održana je završna konferencija projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“. Projekt u kojemu su sudjelovali Sveučilište u Zadru, Agronomski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obuhvatio je istraživanja ispravnih agrotehničkih mjera za stare i nove sorte pšenice i ječma te hibride kukuruza kako bi se...

Diseminacija rezultata projekta na konferenciji ACS Fall 2023

Diseminacija rezultata projekta na konferenciji American Chemical Society – ACS Fall 2023: Harvesting the power of data, 13.-17.08.2023., San Francisco, California, USA Konferencija ACS Fall 2023 je okupila gotovo 15.000 sudionika. Održan je iznimno velik broj predavanja (keynote events i  sekcijska predavanja), inovacijskih radionica namijenjenih prvenstveno predstavnicima iz industrije, radionica za studente, izložbi uređaja i poster...

Bruno Martić – obrana istraživačkog završnog rada: Kukuruzni moljac (Ostrinia nubialis, Hbn.) kao prijenosnik spora mikotoksigenih gljivica.

Dana 13. srpnja 2023. na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je pristupnik Bruno Martić, prvi u generaciji na studiju Primijenjena ekologija u poljoprivredi obranio svoj istraživački završni rad naslova: Kukuruzni moljac (Ostrinia nubialis, Hbn.) kao prijenosnik spora mikotoksigenih gljivica. Rad je napravljen pod mentorstvom izv.dr.sc. Tomislav Kosa, i komentorstvom Jelene Lončar...

Panel o optimizaciji upotrebe pesticida i klimatskim promjenama

Na Sveučilištu u Zadru, u okviru projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“, 31.03.2023. održana je panel rasprava „Optimizacija upotrebe pesticida za smanjenje negativnog utjecaja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju“. Panel rasprava dio je aktivnosti projekta koje Sveučilište u Zadru provodi u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Tekstilno-tehnološkim...

Konferenciju o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava za klimatske aktivnosti, održalo je 5. lipnja 2023. godine konferenciju o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. Konferencija je održana na Sveučilištu u Zagrebu Šumarski fakultet, gdje se predstavilo 25 projekata sa svojim rezultatima iz javnog poziva iz programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020....

Diseminacija rezultata projekta na ICNF 2023, 19.-21.06.2023., Funchal, Madeira, Portugal

Na 6th International Conference on Natural Fibers (ICNF 2023); Nature Inspired Sustainable Solutions su članice projekta prof.dr.sc. Tajana Krička, Scveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i prof.dr.sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet sudjelovale s predavanjem (ID-57 Potential of Ceral Based Agricultural Waste for the Production of Technical Textiles) i posterom (ID-49 Possibility of Using Wheat...

Europska GREEN konferencija – Vodice 23.-26. svibnja 2023.

Niže u tekstu preuzmite i pročitajte sažetke koji su prihvaćeni za 1. Europsku GREEN konferenciju u Vodicama 23.-26. svibnja 2023. Bruno Martić – Kukuruzna zlatica kao prijenosnikaflatoksigenih i okratoksigenih gljivica Lucija Bronić – Kukuruzni moljac kao prijenosnik aflatoksigenih i okratoksigenih gljivica Nina Mrdalj – Prisutnost konidija aflatoksigenih gljivica na pokusnom polju u Osijeku Vjera Marasović – Prisutnost konidija okratoksigenih gljivica...

Pokrenuta je suradnja sa Zadrugom Zakon (ZAdružna KONopljara)

Zadruga ZAKON je smještena u Donjoj Kupčini, a predstavnice projekta prof.dr.sc. Sandra Bischof i dr.sc. Zorana Kovačević su u prostoru Zadruge napravili pripremu uzoraka (mehaničku obradu), odnosno usitnjavanje uzoraka kukuruza i arunda na dekortikatoru. Na ovako jednolično usitnjenim uzorcima će se provesti naknadne kemijske i biološke obrade uzoraka ligno-celulozne biomase iz agro-otpada u Tehnološkom laboratoriju...