We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Bruno Martić – obrana istraživačkog završnog rada: Kukuruzni moljac (Ostrinia nubialis, Hbn.) kao prijenosnik spora mikotoksigenih gljivica.

Dana 13. srpnja 2023. na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je pristupnik Bruno Martić, prvi u generaciji na studiju Primijenjena ekologija u poljoprivredi obranio svoj istraživački završni rad naslova: Kukuruzni moljac (Ostrinia nubialis, Hbn.) kao prijenosnik spora mikotoksigenih gljivica.

Rad je napravljen pod mentorstvom izv.dr.sc. Tomislav Kosa, i komentorstvom Jelene Lončar dr. sc. u sklopu projekta: Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu, (KK.05.1.1.02.0016), kojeg je nositelj Sveučilište u Zadru, a provodi se pod voditeljstvom prof. dr. sc. Tajane Krička. Projekt obuhvaća primijenjena istraživanja ispravnih agrotehničkih mjera za stare i nove sorte pšenice i ječma te hibride kukuruza kako bi se utvrdili optimalni omjeri između zrna i biomase kao i prisutnost mikotoksina. Predsjednik povjerenstva za obranu istraživačkog završnog rada bio je prof. dr. sc. Slaven Zjalić, inače voditelj istraživačkog tima pri Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu za mikotoksine.