We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Transfer znanja

PRIČA O ŽIVOTU JEDNOG KUKURUZA – RADIONICA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI O KRUŽNOM BIOGOSPODARSTVU I KLIMATSKIM PROMJENAMA

Autorice radionice: izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić i prof. dr. sc. Dijana Vican, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju U okviru aktivnosti projekta ˝Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu˝ nositelja Sveučilišta u Zadru u suradnji s projektnim partnerima Agronomskim fakultetom i Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu dana 7. rujna 2023....

Bruno Martić – obrana istraživačkog završnog rada: Kukuruzni moljac (Ostrinia nubialis, Hbn.) kao prijenosnik spora mikotoksigenih gljivica.

Dana 13. srpnja 2023. na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je pristupnik Bruno Martić, prvi u generaciji na studiju Primijenjena ekologija u poljoprivredi obranio svoj istraživački završni rad naslova: Kukuruzni moljac (Ostrinia nubialis, Hbn.) kao prijenosnik spora mikotoksigenih gljivica. Rad je napravljen pod mentorstvom izv.dr.sc. Tomislav Kosa, i komentorstvom Jelene Lončar...

Konferenciju o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava za klimatske aktivnosti, održalo je 5. lipnja 2023. godine konferenciju o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. Konferencija je održana na Sveučilištu u Zagrebu Šumarski fakultet, gdje se predstavilo 25 projekata sa svojim rezultatima iz javnog poziva iz programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020....

Diseminacija rezultata projekta na ICNF 2023, 19.-21.06.2023., Funchal, Madeira, Portugal

Na 6th International Conference on Natural Fibers (ICNF 2023); Nature Inspired Sustainable Solutions su članice projekta prof.dr.sc. Tajana Krička, Scveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i prof.dr.sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet sudjelovale s predavanjem (ID-57 Potential of Ceral Based Agricultural Waste for the Production of Technical Textiles) i posterom (ID-49 Possibility of Using Wheat...

Europska GREEN konferencija – Vodice 23.-26. svibnja 2023.

Niže u tekstu preuzmite i pročitajte sažetke koji su prihvaćeni za 1. Europsku GREEN konferenciju u Vodicama 23.-26. svibnja 2023. Bruno Martić – Kukuruzna zlatica kao prijenosnikaflatoksigenih i okratoksigenih gljivica Lucija Bronić – Kukuruzni moljac kao prijenosnik aflatoksigenih i okratoksigenih gljivica Nina Mrdalj – Prisutnost konidija aflatoksigenih gljivica na pokusnom polju u Osijeku Vjera Marasović – Prisutnost konidija okratoksigenih gljivica...

Radionica Grubišno Polje 23.3.2022

Radionica je bila predviđena za studente i radničku mladež. U okviru radionice posjetila se tvrtka Bioel d.o.o. te OPG Cenger Dario. Njihova je priča izvrstan primjer kako na hrvatskom selu funkcionira kružna ekonomija. Silažne kulture proizvode na 700 hektara, a u kooperaciji još toliko. Imaju 200 junadi u tovu, gnojovku i stajnjak koriste za proizvodnju...

Simpozij Hrvatskog entomološkog društva

29. i 30. rujna održao se 5.-i Simpozij Hrvatskog entomološkog društva na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku u organizaciji Hrvatskog entomološkog društva koje za svoj rad uvelike može zahvaliti Zadraninu Spiridonu Brusini prvom profesoru zoologije, i suosnivaču Hrvatskog prirodoslovnog društva. Na simpoziju sudjeluje Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru s temom koja...

Objava radova, edukacije i transfer tehnologija i proizvoda

Sama provedba projekta sadrži ciklički povezane aktivnosti, a provođenje započinje uspostavom stručnog tima, izradom metodologije istraživanja te organizacijom i provedbom konzultacija s dionicima iz 5 ranjivih i 1 transverzalnog sektora. Nakon završenih konzultacija stručni tim započet će s provedbom istraživanja koja će obuhvaćati primarnu proizvodnja žitarica, praćenje štetnih organizama i mikotoksina, praćenje kvalitete i kvantitete...