We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

PRIČA O ŽIVOTU JEDNOG KUKURUZA – RADIONICA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI O KRUŽNOM BIOGOSPODARSTVU I KLIMATSKIM PROMJENAMA

Autorice radionice: izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić i prof. dr. sc. Dijana Vican, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju

U okviru aktivnosti projekta ˝Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu˝ nositelja Sveučilišta u Zadru u suradnji s projektnim partnerima Agronomskim fakultetom i Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu dana 7. rujna 2023. godine u DV ˝Sunce˝ u Zadru je održana interaktivna radionica za djecu predškolske dobi pod nazivom ˝Priča o životu jednog kukuruza˝. Radionicu je održala izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić s Odjela za pedagogiju, Sveučilišta u Zadru. 

Cilj radionice je objasniti djeci predškolske dobi temeljne principe kružnog biogospodarstva, utjecaja klimatskih promjena te čovjekovo pozitivnog i negativnog djelovanja u okolišu. Pored temeljnog cilja radionice, namjera radionice je pokazati na koji se način rezultati znanstvenih istraživanja i spoznaja mogu približiti i komunikacijski prilagoditi osobama različite životne dobi pa tako i onim najmanjima. U realizaciji radionice nastojalo se je potaknuti djecu najradnije dobi kao aktivne dionike na promišljane i razumijevanje načina proizvodnje, višestruke upotrebe i životnog ciklusa poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda na primjeru kukuruza. Uz vođeni razgovor i metodu pričanja priče, djeci je prikazan kukuruz u svojim pojavnim oblicima kao proizvod i hrana, ali kao i materijal od kojeg nastaju drugi proizvodi koji se nalaze u čovjekovoj svakodnevnoj upotrebi. Priča o laviću Zrnku i njegovoj potrazi za kukuruzom je metodom pričanja poslužila za uvođenje djece u aktivnost. Nadalje, percepcijski i taktilno djeca su mogla doživjeti kukuruz od oblika zrna, prirodnog klipa, mljevenog u brašno, kuhanog i prerađenog do materijala od kojeg se mogu napraviti različiti proizvodi pa tako prijenosne memorije za pohranu podataka. 

Radionica u svom metodičkom oblikovanju i izvedbi se temelji ponajprije na principima doživljajne pedagoge. U provedbi radionice radoznalost, zornost, komunikacija i u konačnosti dječji doživljaj istovremeno se koristi kao sredstvo, poticaj i ishod promišljanja načina na koji proizvod nastaje i postaje hrana, koje sve oblike konzumentske oblike poprima, na koji način ga koristimo, kako ga održivo i višestruko koristiti sa što manjim negativnim utjecajima na prirodni okoliš. Ova aktivnost primjer je popularizacije i komunikacijsko-situacijske prilagodbe znanstvenog pristupa u rješavanju svakodnevnih problema i pitanja života, opstanaka i djelovanja čovjeka u svom prirodnom i društvenom okolišu. 

Nakon održane metodičke radionice, djeci iz skupine „Loptice“, DV Sunce (P.O. Ciciban), su ponuđeni različiti likovni materijali kako bi mogli stvaralački prenijeti svoje doživljaje priče. Nastavno na navedeno, nastali su sljedeći radovi:

Evo kako nam je bilo: