We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Objava radova, edukacije i transfer tehnologija i proizvoda

Sama provedba projekta sadrži ciklički povezane aktivnosti, a provođenje započinje uspostavom stručnog tima, izradom metodologije istraživanja te organizacijom i provedbom konzultacija s dionicima iz 5 ranjivih i 1 transverzalnog sektora. Nakon završenih konzultacija stručni tim započet će s provedbom istraživanja koja će obuhvaćati primarnu proizvodnja žitarica, praćenje štetnih organizama i mikotoksina, praćenje kvalitete i kvantitete zrna, praćenje kvalitete i kvantitete biomase, dizajn biokompozita iz biomase, dizajn tehničkog tekstila – filtera iz biomase, proizvodnju tekućeg biogoriva iz biomase, proizvodnju krutog biogoriva te prilagodbu klimatskim promjenama. Paralelno s provedbom istraživanja odvijat će se jačanje kapaciteta stručnog tima, a u skladu s dobivenim rezultatima provodit će se aktivnosti javnosti i dostupnosti projektnih rezultata dionicima projekta kao i aktivnosti edukacije ciljanih skupina o klimatskim promjenama. Dodanu vrijednost ovom projektu dat će objava radova proizašlih iz rezultata istraživanja u javno dostupnim bazama kao i na web portalu te edukacije ciljanih skupina.