We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Pokrenuta je suradnja sa Zadrugom Zakon (ZAdružna KONopljara)

Zadruga ZAKON je smještena u Donjoj Kupčini, a predstavnice projekta prof.dr.sc. Sandra Bischof i dr.sc. Zorana Kovačević su u prostoru Zadruge napravili pripremu uzoraka (mehaničku obradu), odnosno usitnjavanje uzoraka kukuruza i arunda na dekortikatoru. Na ovako jednolično usitnjenim uzorcima će se provesti naknadne kemijske i biološke obrade uzoraka ligno-celulozne biomase iz agro-otpada u Tehnološkom laboratoriju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Slike je izradila dr.sc. Zorana Kovačević.

Slika 1: Uzorci različitih sorti biomase kukuruza (stara sorta i nova sorta) i arunda

Slika 2: Mehaničko usitnjavanje uzoraka biomase kukuruza na dekortikatoru 
Slika 3: Mehaničko usitnjavanje uzoraka biomase arunda na dekortikatoru