We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Podizanje svijesti o klimatskim promjenama

Panel o optimizaciji upotrebe pesticida i klimatskim promjenama

Na Sveučilištu u Zadru, u okviru projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“, 31.03.2023. održana je panel rasprava „Optimizacija upotrebe pesticida za smanjenje negativnog utjecaja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju“. Panel rasprava dio je aktivnosti projekta koje Sveučilište u Zadru provodi u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Tekstilno-tehnološkim...

Pokrenuta je suradnja sa Zadrugom Zakon (ZAdružna KONopljara)

Zadruga ZAKON je smještena u Donjoj Kupčini, a predstavnice projekta prof.dr.sc. Sandra Bischof i dr.sc. Zorana Kovačević su u prostoru Zadruge napravili pripremu uzoraka (mehaničku obradu), odnosno usitnjavanje uzoraka kukuruza i arunda na dekortikatoru. Na ovako jednolično usitnjenim uzorcima će se provesti naknadne kemijske i biološke obrade uzoraka ligno-celulozne biomase iz agro-otpada u Tehnološkom laboratoriju...

Od polja do stola – važnost kružnog biogospodarstva

Strategijom biogospodarstva za održivu Europu iz listopada 2018. godine prvi se put počela raditi poveznica između hrane za ljude, hrane za životinje, goriva i vlakana jer se utvrdilo da su to jedni od većih faktora koji utječu na klimatske promjene u Europskoj uniji Na Agronomskom fakultetu održan je info dan s ciljem predstavljanja projekta „Proizvodnja...

Kako planiramo podići svijest javnosti o klimatskim promjenama?

U ovom projektu predložena su istraživanja čiji će ishodi pridonijeti ublažavanju posljedica klimatskih promjena na proizvodnju žitarica. Kako bi predložene mjere bile učinkovite potrebno je provesti edukaciju ciljnih skupina. Organizirat će se predavanja, radionice i pripremiti informativne brošure namijenjene dionicima i široj javnosti koje je potrebno osvijestiti o važnosti poljoprivredne proizvodnje, o klimatskim promjenama i...