We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Podizanje svijesti o klimatskim promjenama

Od polja do stola – važnost kružnog biogospodarstva

Strategijom biogospodarstva za održivu Europu iz listopada 2018. godine prvi se put počela raditi poveznica između hrane za ljude, hrane za životinje, goriva i vlakana jer se utvrdilo da su...

Kako planiramo podići svijest javnosti o klimatskim promjenama?

U ovom projektu predložena su istraživanja čiji će ishodi pridonijeti ublažavanju posljedica klimatskih promjena na proizvodnju žitarica. Kako bi predložene mjere bile učinkovite potrebno je provesti edukaciju ciljnih skupina. Organizirat...