We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Kako planiramo podići svijest javnosti o klimatskim promjenama?

U ovom projektu predložena su istraživanja čiji će ishodi pridonijeti ublažavanju posljedica klimatskih promjena na proizvodnju žitarica. Kako bi predložene mjere bile učinkovite potrebno je provesti edukaciju ciljnih skupina. Organizirat će se predavanja, radionice i pripremiti informativne brošure namijenjene dionicima i široj javnosti koje je potrebno osvijestiti o važnosti poljoprivredne proizvodnje, o klimatskim promjenama i održivom razvoju. Namjera je usmjeriti se na obrazovanje i osposobljavanje različitih skupina u društvu, prema kronološkoj dobi (djeca, mladi, odrasli, umirovljenici), prema uključenosti u formalni odgojno-obrazovni sustav (učitelji i nastavnici), te neformalnim obrazovanjem (djelatnici u poljoprivredi i građanstvo). Metode i sredstva obrazovanja, osposobljavanja i osvješćivanja koje će se primijeniti su sljedeće: predavanja (tematska izlaganja stručnjaka u području odgoja i obrazovanja), web portal, društvene mreže, radionice, igraonice za djecu, okrugli stolovi, te tiskanje edukacijskih materijala (brošura), izrada edukacijskih materijala uz korištenje informacijskih tehnologija – primjerenima različitim ciljanim skupinama.