We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kako planiramo podići svijest javnosti o klimatskim promjenama?

Kako planiramo podići svijest javnosti o klimatskim promjenama?

U ovom projektu predložena su istraživanja čiji će ishodi pridonijeti ublažavanju posljedica klimatskih promjena na proizvodnju žitarica. Kako bi predložene mjere bile učinkovite potrebno je provesti edukaciju ciljnih skupina. Organizirat će se predavanja, radionice i pripremiti informativne brošure namijenjene dionicima i široj javnosti koje je potrebno osvijestiti o važnosti poljoprivredne proizvodnje, o klimatskim promjenama i...

Kako ćemo diseminirati rezultate?

Rezultati projekta diseminirat će se putem Web portala, info dana, okruglog stola, radionica, panel rasprava s dionicima i tiskanih materijala. Dodanu vrijednost ovom projektu dat će objava radova proizašlih iz rezultata istraživanja u javno dostupnim bazama.

Objava radova, edukacije i transfer tehnologija i proizvoda

Sama provedba projekta sadrži ciklički povezane aktivnosti, a provođenje započinje uspostavom stručnog tima, izradom metodologije istraživanja te organizacijom i provedbom konzultacija s dionicima iz 5 ranjivih i 1 transverzalnog sektora. Nakon završenih konzultacija stručni tim započet će s provedbom istraživanja koja će obuhvaćati primarnu proizvodnja žitarica, praćenje štetnih organizama i mikotoksina, praćenje kvalitete i kvantitete...

Upravljanje rizicima

Klimatske promjene povećavaju rizik od pojave i intenziteta katastrofa. Zbog promjena količine oborina, vlažnosti i isparavanja u primarnoj proizvodnji pojavljuje se sve više štetnih organizama koji imaju direktan utjecaj na pojavu mikotoksina. Istraživanjem će se pratiti utjecaj štetnika na pojavu mikotoksina, te mogućnost sprječavanja istih čime bi se usmjerilo na umanjivanje ranjivosti i ublažavanje negativnih...