We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Utvrđivanje nultog stanja na pokusnom polju u Osijeku

Krajem listopada 2020. godine započelo se s provedbom terenskih radova na pokusnom polju koje je smješteno na poljoprivrednim površinama Poljoprivrednog instituta Osijek. Na pokusnom polju provedeno je geolociranje pokusnog polja,...

Kako mijenjamo klimu?

Predloženim primijenjenim istraživanjem utvrditi će se učinkovitost primjene konkretne agrotehničke mjere u pojedinim uvjetima proizvodnje (različite sorte/kultivari) s višestrukog motrišta kao odgovor na mogućnost prilagodbe klimatskim promjenama. Utvrđivanjem bilance ugljika...