We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Utvrđivanje nultog stanja na pokusnom polju u Osijeku

Krajem listopada 2020. godine započelo se s provedbom terenskih radova na pokusnom polju koje je smješteno na poljoprivrednim površinama Poljoprivrednog instituta Osijek. Na pokusnom polju provedeno je geolociranje pokusnog polja, uzorkovanje tla za potrebe utvrđivanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla te mjerenje emisije CO2 iz tla i edafskih čimbenika.

Kako mijenjamo klimu?

Predloženim primijenjenim istraživanjem utvrditi će se učinkovitost primjene konkretne agrotehničke mjere u pojedinim uvjetima proizvodnje (različite sorte/kultivari) s višestrukog motrišta kao odgovor na mogućnost prilagodbe klimatskim promjenama. Utvrđivanjem bilance ugljika unutar sustava tlo odnosno tlo-biljka dati će se preporuke s agronomskog motrišta za održivo gospodarenje tlom. Preporuke će uključivati održivo gospodarenje posliježetvenih ostataka kultura za...