We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Utvrđivanje nultog stanja na pokusnom polju u Osijeku

Krajem listopada 2020. godine započelo se s provedbom terenskih radova na pokusnom polju koje je smješteno na poljoprivrednim površinama Poljoprivrednog instituta Osijek.

Na pokusnom polju provedeno je geolociranje pokusnog polja, uzorkovanje tla za potrebe utvrđivanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla te mjerenje emisije CO2 iz tla i edafskih čimbenika.


Slika 1. Lokacija pokusnog polja
Slika 2. Uzorkovanje uzoraka tla u neporušenom stanju za potrebe utvrđivanja fizikalnih svojstava tla
Slika 3. Uzorkovanje uzoraka tla u porušenom stanju za potrebe utvrđivanja kemijskih svojstava tla
Slika 4. Mjerenje emisije CO2 iz tla i edafskih čimbenika