We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2020. GODINE

U 2020.-toj godine na pokusnom polju je provedeni su sljedeći agrotehnički zahvati: (I) gnojidba (slika 1.), (II) osnovna obrada tla (slika 2.), (III) dopunska obrada tla (slika 3.), (IV) sjetva ječma i pšenice (slika 4.). Na površini pokusnog polja kao predkultura bila je posijana soja.

(I) Rasipanje mineralnog gnojiva provedeno je rasipačem mineralnog gnojiva Amazone 1500 radnog zahvata 18 m. Količina apliciranog N:P:K gnojiva bila je 400 kg/ha i URE-e 100 kg/ha

Slika 1. Rasipanje mineralnog gnojiva

(II) Osnovna obrada je provedena po načelima tzv. reducirane obrade tla, i to korištenjem kombiniranog oruđa radnog zahvata 4m. 

Slika 2. Osnovnu obrada tla kombiniranim oruđem

(III) S ciljem pripreme tla za sjetvu, odnosno postizanje tla sitnije teksture kao oruđe za dopunsku obradu tla korištena je rotacijska drljača radnog zahvata 4m.

Slika 3. Dopunska obrada tla rotacijskom (zvrk) drljačom

(IV) Sjetva je provedena korištenjem više redne mehaničke sijaćice za strne žitarice radnog zahvata 4m.

Slika 4. Sjetva sijačicom

Od sorti ječma zasijane su dvije stare (Rex i Lord) i dvije nove (Barun i Panonac) sorte, a od sorti pšenice također su zasijane dvije stare (Srpanjka i Renata) i dvije nove (Kraljica i El Nino) sorte. Korištene sjetvene norme za posijane sorte ječma bile su: Rex 200 kg/ha; Lord 160 kg/ha, Barun 220 kg/ha i Panonac 200 kg/ha, a za pšenicu Srpanjka 290 kg/ha; Renata 280 kg/ha; El Nino 250 kg/ha i Kraljica 270 kg/ha. Na slici 5. prikazana je shema poljskog pokusa.

Osnovna svojstva za korištenih sorata u pokusu mogu se naći sljedećim poveznicama:

Ječam:

(I) Rex

https://www.poljinos.hr/proizvodi-usluge/psenica-jecam/jecam/rex-i60/

(II) Lord

https://www.poljinos.hr/proizvodi-usluge/psenica-jecam/jecam/lord-i69/)

(III) Barun

https://www.poljinos.hr/proizvodi-usluge/psenica-jecam/jecam/barun-i57/

(IV) Panonac

https://www.poljinos.hr/znanost/odjeli/odjel-za-oplemenjivanje-genetiku-strnih-zitarice/poljoprivrednom-institutu-osijek-2017-godine-priznate-nove-sorte-psenice-i-jecma-u-republici-hrvatskoj-t99/)

Pšenica

(I) Srpanjka

https://www.poljinos.hr/proizvodi-usluge/psenica-jecam/psenica/srpanjka-i42/

(II) Renata

https://www.poljinos.hr/proizvodi-usluge/psenica-jecam/psenica/renata-i48/

(III) Kraljica

https://www.poljinos.hr/proizvodi-usluge/psenica-jecam/psenica/kraljica-i41/

(IV) El Nino

EL NINO ; sorta ozime pšenice priznata u Republici Hrvatskoj – CROSBI (irb.hr)

Slika 5. Shematski prikaz pokusnog polja u listopad 2020. – travanj 2021.

Na slici 6. prikazano je mehaničko održavanje prostora između parcelica pokusnog polja

Slika 6. Održavanje prostora između pokusnih parcelica