We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Diseminacija rezultata

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „PROIZVODNJA HRANE, BIOKOMPOZITA I BIOGORIVA IZ ŽITARICA U KRUŽNOM BIOGOSPODARSTVU“

Na Sveučilištu u Zadru održana je završna konferencija projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“. Projekt u kojemu su sudjelovali Sveučilište u Zadru, Agronomski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obuhvatio je istraživanja ispravnih agrotehničkih mjera za stare i nove sorte pšenice i ječma te hibride kukuruza kako bi se...

Diseminacija rezultata projekta na konferenciji ACS Fall 2023

Diseminacija rezultata projekta na konferenciji American Chemical Society – ACS Fall 2023: Harvesting the power of data, 13.-17.08.2023., San Francisco, California, USA Konferencija ACS Fall 2023 je okupila gotovo 15.000 sudionika. Održan je iznimno velik broj predavanja (keynote events i  sekcijska predavanja), inovacijskih radionica namijenjenih prvenstveno predstavnicima iz industrije, radionica za studente, izložbi uređaja i poster...

Dan otvorenih vrata TSRC-a 2021. – Predstavljanje rezultata projekta

U sklopu dana otvorenih vrata znanstveno – istraživačkog centra za tekstil 2021., biti će predstavljeni rezultati projekta Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu. Događaj možete pratiti na ovom linku Cjelokupni program možete preuzeti ovdje.

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2021. GODINE

U 2021. provedeni su zahvati vezani uz nastavak zaštite (trovanje voluharica, aplikacija fungicida i herbicida) i gnojidbe (I i II prihrana) usjeva ječma i pšenice. U travnju je prije sjetve četiri hibrida kukuruza provedena aplikacija herbicida, a nakon sjetve međuredna kultivacija s istovremenom gnojidbom. (I) Trovanje voluharica unutar pokusa ječma i pšenice (2. mjesec) (II)...

Detekcije prisutnosti mikrobiološke aktivnosti

Svibanj 2021. Uzorkovanje zraka uređajem „Air sampler“ provedeno je u svrhu detekcije prisutnosti mikrobiološke aktivnosti. Cilj je utvrđivanje najčešćih gljivica koje kontaminaju pšenicu, ječam i kukuruz, kao i stupanj infekcije te proizvodnja mikotoksina. Uzorkovanje je provedeno u svibnju 2021. g. Srpanj 2021.  Uzorkovanje zraka uređajem “Air Sampler” provedeno je i u fazi svilanja kukuruza. Također...

TERENSKE AKTIVNOSTI NA POKUSNOM POLJU TIJEKOM ZIMSKIH MJESECI

Mjerenje disanja tla i agroekoloških čimbenika provedeno je u studenom 2020. godine i veljači 2021. godine, dok se u prosincu 2020. godine i siječnji 2021. godine mjerenje nije moglo provesti uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta.  Slika 1. Mjerenje disanja tla i agroekoloških čimbenika Listopad 2020. godine Veljača 2021. godine Slika 2. Porast sorti ječma i pšenice tokom...

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2020. GODINE

U 2020.-toj godine na pokusnom polju je provedeni su sljedeći agrotehnički zahvati: (I) gnojidba (slika 1.), (II) osnovna obrada tla (slika 2.), (III) dopunska obrada tla (slika 3.), (IV) sjetva ječma i pšenice (slika 4.). Na površini pokusnog polja kao predkultura bila je posijana soja. (I) Rasipanje mineralnog gnojiva provedeno je rasipačem mineralnog gnojiva Amazone 1500...

Kako ćemo diseminirati rezultate?

Rezultati projekta diseminirat će se putem Web portala, info dana, okruglog stola, radionica, panel rasprava s dionicima i tiskanih materijala. Dodanu vrijednost ovom projektu dat će objava radova proizašlih iz rezultata istraživanja u javno dostupnim bazama.