We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Diseminacija rezultata

Dan otvorenih vrata TSRC-a 2021. – Predstavljanje rezultata projekta

U sklopu dana otvorenih vrata znanstveno – istraživačkog centra za tekstil 2021., biti će predstavljeni rezultati projekta Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu. Događaj možete pratiti...

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2021. GODINE

U 2021. provedeni su zahvati vezani uz nastavak zaštite (trovanje voluharica, aplikacija fungicida i herbicida) i gnojidbe (I i II prihrana) usjeva ječma i pšenice. U travnju je prije sjetve...

Detekcije prisutnosti mikrobiološke aktivnosti

Svibanj 2021. Uzorkovanje zraka uređajem „Air sampler“ provedeno je u svrhu detekcije prisutnosti mikrobiološke aktivnosti. Cilj je utvrđivanje najčešćih gljivica koje kontaminaju pšenicu, ječam i kukuruz, kao i stupanj infekcije...

TERENSKE AKTIVNOSTI NA POKUSNOM POLJU TIJEKOM ZIMSKIH MJESECI

Mjerenje disanja tla i agroekoloških čimbenika provedeno je u studenom 2020. godine i veljači 2021. godine, dok se u prosincu 2020. godine i siječnji 2021. godine mjerenje nije moglo provesti...

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2020. GODINE

U 2020.-toj godine na pokusnom polju je provedeni su sljedeći agrotehnički zahvati: (I) gnojidba (slika 1.), (II) osnovna obrada tla (slika 2.), (III) dopunska obrada tla (slika 3.), (IV) sjetva...

Kako ćemo diseminirati rezultate?

Rezultati projekta diseminirat će se putem Web portala, info dana, okruglog stola, radionica, panel rasprava s dionicima i tiskanih materijala. Dodanu vrijednost ovom projektu dat će objava radova proizašlih iz...