We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Dan otvorenih vrata TSRC-a 2021. – Predstavljanje rezultata projekta

U sklopu dana otvorenih vrata znanstveno – istraživačkog centra za tekstil 2021., biti će predstavljeni rezultati projekta Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu.

Događaj možete pratiti na ovom linku

Cjelokupni program možete preuzeti ovdje.