We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Predstavljanje projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“

Sveučilište u Zadru, u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Tekstilnotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizira predstavljanje projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“.
Predstavljanje će biti održano u utorak 19. listopada 2021., s početkom u10 sati, u Svečanoj dvorani Sveučilišta.

Preuzmite pozivnicu

i

program predstavljanja.