We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2021. GODINE

U 2021. provedeni su zahvati vezani uz nastavak zaštite (trovanje voluharica, aplikacija fungicida i herbicida) i gnojidbe (I i II prihrana) usjeva ječma i pšenice. U travnju je prije sjetve četiri hibrida kukuruza provedena aplikacija herbicida, a nakon sjetve međuredna kultivacija s istovremenom gnojidbom.

(I) Trovanje voluharica unutar pokusa ječma i pšenice (2. mjesec)

(II) Gnojidba ječma i pšenice
Aplikacija mineralnog gnojiva – I prihrana (100 kg/ha KAN-a) ječma i pšenice (2. mjesec)
Aplikacija mineralnog gnojiva – II prihrana (150 kg/ha KAN-a) pšenice (3. mjesec)
Na slici 7. prikazan je korišteni razbacivač mineralnih gnojiva korištenog u gnojidbi ječma i pšenice.

Slika 7. Razbacivač mineralnog gnojiva prije aplikacije gnojiva u polju

(III) Zaštita ječma i pšenice
Aplikacija herbicida – Trimur WG 15 g + Fluxir 0,5 l/ha (3. mjesec)
Aplikacija fungicida – Impact 25 SC 0,5 l/ha + Tebusha 25% EW 1 l/ha (4. mjesec)
Na slici 8. prikazan je proces aplikacije sredstava za zaštitu bilja u poljima ječma i pšenice.

Slika 8. Aplikacija sredstava za zaštitu bilja

(II(IV) Mehaničko održavanje prostora između parcelica pokusnog polja (4. mjesec)- vidljivo na slici 9.

Slika 9. Prikaz pokusnog polja nakon mehaničkog održavanja

(V) Sjetva kukuruza: Rudolfov 60, Kulak, OS 596, OS 515 (4. mjesec)
Na slici 10. prikazana je sjetva kukuruza na pokusnom polju.

Slika 10. Priprema za sjetvu višerednom mehaničkom sijačica za kukuruz

(VI) Zaštita kukuruz – aplikacija herbicida,– 1 l/ha Dual Gold 960 + 3 l/ha Koban T (4. mjesec)
Na slici 11. prikazana je korištena prskalica za aplikaciju herbicida.

Slika 11. Priprema prskalice 12 m radnog zahvata za aplikaciju herbicida

Od kukuruza zasijana su 4 hibrida i to Rudolfov 60, Kulak, OSSK 515, OSSK 596. Korištena sjetvena norma za posijane hibride bila je 65 000 biljaka/ha, s razmakom između i unutar redova 70 x 21 cm. Na slici 12. prikazana je shema poljskog pokusa u travnju 2021.

Slika 12. Shematski prikaz pokusnog polja -travanj, 2021.

Osnovna svojstva za korištenih hibrida u pokusu mogu se naći sljedećoj poveznici:

https://www.poljinos.hr/znanost/odjeli/odjel-za-sjemenarstvo/katalog-proljece-2021-t183/

(VII) Međuredna kultivacija + gnojidba kukuruza – 250 kg/ha KAN-a (5. mjesec)
Na slici 13. prikazana je međuredna kultivacija uz istovremenu gnojidbu deponiranjem.

Slika 13. Međuredna kultivacija ralom u obliku „pačjih nogu“ uz istovremenu gnojidbu deponiranjem

(VIII) Žetva ječma (6. mjesec)- prikazano na slici 14.

Slika 14. Žetva ječma žitnim kombajnom

(IX) Žetva pšenice (7. mjesec) – prikazano na slici 15.

Slika 15. Žetva pšenice žitnim kombajnom