We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Detekcije prisutnosti mikrobiološke aktivnosti

Svibanj 2021.

Uzorkovanje zraka uređajem „Air sampler“ provedeno je u svrhu detekcije prisutnosti mikrobiološke aktivnosti. Cilj je utvrđivanje najčešćih gljivica koje kontaminaju pšenicu, ječam i kukuruz, kao i stupanj infekcije te proizvodnja mikotoksina. Uzorkovanje je provedeno u svibnju 2021. g.

Uzorkovanje zraka

Uzorkovanje zraka

Srpanj 2021. 

Uzorkovanje zraka uređajem “Air Sampler” provedeno je i u fazi svilanja kukuruza. Također prikupljeno je i 110 odraslih kukaca kukuruznih zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) u svrhu utvrđivanja brojnosti i vrsta spora gljivica na kukcima kao prijenosnicima. Uzorkovanje je provedeno 22. srpnja 2021. 

Uzorkovanje zraka

Uzorkovanje zraka

Prikupljanje odraslih kukuruznih zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)

Rujan 2021.

Prikupljanje leptira kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis (Hübner)) u svrhu utvrđivanja potencijala kukaca kao prijenosnika spora gljivica provedeno je u rujnu 2021. godine lovnim lampama.