We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Kategorija: Utjecaj na ranjive sektore

Utjecaj na ranjive sektore

Poljoprivreda Zbog svoje intenzivne proizvodnje poljoprivreda i klimatske promjene uzročno-posljedično su povezane i velikim dijelom pridonose promjeni klime. Klimatske promjene mogle bi se značajno odraziti na kvalitetu i kvantitetu biljnih proizvoda, pogotovo žitarica. Više temperature i sušna razdoblja mogu uzrokovati znatan stres u biljci i smanjiti prinos ploda i ukupnu količinu biomase. Također, primjenom odgovarajućih...