We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Održani 1. Dani otvoreni vrata EU projekata na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije i ove godine organiziralo je „Dane otvorenih vrata EU projekata“ koji su održani u razdoblju od 20. do 30. studenoga 2021. godine. Dani otvorenih vrata predstavljaju način na koji se Hrvatska i ove godine uključila u širu kampanju koju provodi Europska komisija pod nazivom “Europe in My Region”, a čiji je cilj potaknuti građane da otkriju i nauče više o projektima koje Europska unija financira diljem Europe.

Cilj održavanja „Dana otvorenih vrata EU projekata” je najširoj javnosti predstaviti projekte koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, kao korisnik koji uspješno provodi projekte financirane iz Fondova Europske Unije, ove se godine prvi puta uključio u navedeno događanje, te su na Fakultetu u periodu od 23. do 30. studenoga provedene slijedeće aktivnosti:

Izložba plakata projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova na kojoj su bili izloženi plakati projekata s osnovnim informacijama o svakom projektu, kao i zanimljivostima koje su voditelji projekata željeli dodatno naglasiti. Izložbu se nalazila u auli VI. paviljona i bila je dostupna svim zaposlenicima Agronomskog fakulteta, kao i gostima.

Prezentacije projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova na kojima je Agronomski fakultet koordinator ili partner održane su 25. studenoga od 14 do 17 sati u VI. paviljonu, dvorani VI/A. Prezentacije projekata otvorila je doc. dr. sc. Kristina Kljak, prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, nakon čega su slijedila izlaganja voditelja 10 projekata. Svaki od voditelja je iz svoje perspektive detaljnije opisao svoj projekt i iskustvo u provođenju projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Na prezentaciji projekata prisustvovalo je 30 ljudi, većinski zaposlenika Agronomskog fakulteta koji su bili zainteresirani čuti više o provođenju projekata iz perspektive voditelja.

Program prezentacija projekata

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet za slijedeću godinu, uz predstavljanje novih projekata, planira i obilazak laboratorija i pokušališta na kojima se provode projekti financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Više o danima otvorenih vrata i kako su druge institucije sudjelovale možete vidjeti na web stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova: https://strukturnifondovi.hr/dani-otvorenih-vrata-eu-projekata-2021/

Izvor: agr.unizg.hr

Na danu otvorenih vrata EU projektata na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljen je i Projekt Klima