We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Blog

Radionica AFZ – Proizvodnja goriva iz biljke

Dana 18.05.2022. za vrijeme trajanja „Dana očaranosti biljkama 2022“  i u sklopu radionice projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom
biogospodarstvu“ održani su laboratorijski pokusi na kojima su sudjelovali učenici osnovnih škola. 

Tijekom provedbe u Laboratoriju za istraživanja biomase u poljoprivredi, Zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport  odrađeni su pokusi i postupci povezani s proizvodnjom biogoriva u cilju edukacije o važnosti njihove primjene. 

Za potrebe edukacije izveden je proces dobivanja biodizela iz suncokretovog ulja jednostavnim postupkom transesterifikacije, odnosno dodavanjem alkohola (metanola) u suncokretovo ulje. 

Također, uz navedeni pokus provedeni su i ostali pokusi za koje je smatrano da će biti zanimljivi uzrastu učenika, poput izrade slonove paste i lava lampe. 

Na taj način provedbom ove aktivnosti dolazi do osvještavanja najmlađih generacija o mogućnostima koje pruža poljoprivredna proizvodnja na osnovi stvaranja održive proizvodnje  i primjene biogoriva u budućnosti.