We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Predstavljanje rezultata projekta “Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu”

Rezultate projekta možete preuzeti ovdje: Rezultati projekta “Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu”

Predstavljanje projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“

Sveučilište u Zadru, u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Tekstilnotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizira predstavljanje projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu“.Predstavljanje će biti održano u utorak 19. listopada 2021., s početkom u10 sati, u Svečanoj dvorani Sveučilišta. Preuzmite pozivnicu i program predstavljanja.

Dan otvorenih vrata TSRC-a 2021. – Predstavljanje rezultata projekta

U sklopu dana otvorenih vrata znanstveno – istraživačkog centra za tekstil 2021., biti će predstavljeni rezultati projekta Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu. Događaj možete pratiti na ovom linku Cjelokupni program možete preuzeti ovdje.

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2021. GODINE

U 2021. provedeni su zahvati vezani uz nastavak zaštite (trovanje voluharica, aplikacija fungicida i herbicida) i gnojidbe (I i II prihrana) usjeva ječma i pšenice. U travnju je prije sjetve četiri hibrida kukuruza provedena aplikacija herbicida, a nakon sjetve međuredna kultivacija s istovremenom gnojidbom. (I) Trovanje voluharica unutar pokusa ječma i pšenice (2. mjesec) (II)…

Detekcije prisutnosti mikrobiološke aktivnosti

Svibanj 2021. Uzorkovanje zraka uređajem „Air sampler“ provedeno je u svrhu detekcije prisutnosti mikrobiološke aktivnosti. Cilj je utvrđivanje najčešćih gljivica koje kontaminaju pšenicu, ječam i kukuruz, kao i stupanj infekcije te proizvodnja mikotoksina. Uzorkovanje je provedeno u svibnju 2021. g. Srpanj 2021.  Uzorkovanje zraka uređajem “Air Sampler” provedeno je i u fazi svilanja kukuruza. Također…

TERENSKE AKTIVNOSTI NA POKUSNOM POLJU TIJEKOM ZIMSKIH MJESECI

Mjerenje disanja tla i agroekoloških čimbenika provedeno je u studenom 2020. godine i veljači 2021. godine, dok se u prosincu 2020. godine i siječnji 2021. godine mjerenje nije moglo provesti uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta.  Slika 1. Mjerenje disanja tla i agroekoloških čimbenika Listopad 2020. godine Veljača 2021. godine Slika 2. Porast sorti ječma i pšenice tokom…

AGROTEHNIČKI ZAHVATI NA POLJSKOM POKUSU TIJEKOM 2020. GODINE

U 2020.-toj godine na pokusnom polju je provedeni su sljedeći agrotehnički zahvati: (I) gnojidba (slika 1.), (II) osnovna obrada tla (slika 2.), (III) dopunska obrada tla (slika 3.), (IV) sjetva ječma i pšenice (slika 4.). Na površini pokusnog polja kao predkultura bila je posijana soja. (I) Rasipanje mineralnog gnojiva provedeno je rasipačem mineralnog gnojiva Amazone 1500…

Utvrđivanje nultog stanja na pokusnom polju u Osijeku

Krajem listopada 2020. godine započelo se s provedbom terenskih radova na pokusnom polju koje je smješteno na poljoprivrednim površinama Poljoprivrednog instituta Osijek. Na pokusnom polju provedeno je geolociranje pokusnog polja, uzorkovanje tla za potrebe utvrđivanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla te mjerenje emisije CO2 iz tla i edafskih čimbenika.

Kako mijenjamo klimu?

Predloženim primijenjenim istraživanjem utvrditi će se učinkovitost primjene konkretne agrotehničke mjere u pojedinim uvjetima proizvodnje (različite sorte/kultivari) s višestrukog motrišta kao odgovor na mogućnost prilagodbe klimatskim promjenama. Utvrđivanjem bilance ugljika unutar sustava tlo odnosno tlo-biljka dati će se preporuke s agronomskog motrišta za održivo gospodarenje tlom. Preporuke će uključivati održivo gospodarenje posliježetvenih ostataka kultura za…

Utjecaj na ranjive sektore

Poljoprivreda Zbog svoje intenzivne proizvodnje poljoprivreda i klimatske promjene uzročno-posljedično su povezane i velikim dijelom pridonose promjeni klime. Klimatske promjene mogle bi se značajno odraziti na kvalitetu i kvantitetu biljnih proizvoda, pogotovo žitarica. Više temperature i sušna razdoblja mogu uzrokovati znatan stres u biljci i smanjiti prinos ploda i ukupnu količinu biomase. Također, primjenom odgovarajućih…